Tuesday, July 26, 2011

ബഹുമാന്യരെ

ചരിത്രത്തിന്റെ ചിരപരിചിതമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുള്ള കലഹമാണ്‌ ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്‌. സമൂഹത്തിൽ അവശതയനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായും കൈ കോർത്തുപിടിച്ച്‌ ,വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സമാനചിന്താഗതിക്കാരായ സ്ത്രീകളുമായി ചേർന്നു സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമികയിലേക്ക് ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ട്‌ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് ഉറച്ച കാലവെയ്പ്പുകളോടെ കടന്നു വന്ന്‌ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രയാണമാരംഭിച്ച ധ്വനിയുടെ രണ്ടു വർഷ പ്രവർത്തന കാലം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഭൂതകാലം പണിതുവെച്ച അനേകം രാവണൻ കോട്ടകളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീജന്മങ്ങളുടെ കരുത്തിന്‌ പുതിയ ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരികളായി മാറിയ നിരവധി ധീരവ്യക്തിത്വങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്‌. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീടിനുള്ളിലും ,പുറത്തും സ്ത്രീയുടേയും അതു വഴി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ തന്നെയും അന്തസ്സുയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ കർമ്മ പാഠങ്ങളാണ്‌.


ഈ രണ്ടാം വർഷവേളയിൽ ധ്വനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 18 ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്കു “സ്ത്രീശാക്തീകരണം സമൂഹത്തിന്റെ അനിവാര്യത” എന്ന വിഷയത്തിൽ ബി ഇ എൽ സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ വെച്ച്‌ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിപ്ളവകരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാമൂഹ്യരംഗത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയ പ്രമുഖസ്ത്രീശാക്തീകരണപ്രവർത്തകയും ,കോഴിക്കോട്‌ “അന്വേഷിയുടെ ” സാരഥിയുമായ ശ്രീമതി കെ.അജിത ധ്വനിയുടെ വേദിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായെത്തുന്നു. ഒപ്പം അന്വേഷി വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ശ്രീജയും സന്നിഹിതയാകുന്നു. സങ്കീർണ്ണവും കലുഷവുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളസമൂഹത്തോട്` അന്വേഷി നിരന്തരം ഇടപെട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.ധ്വനി നയിക്കുന്ന ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് ഏവരേയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ധ്വനി വനിതാവേദി
ബാംഗ്ളൂർ---90


ഫൊൺ നമ്പർ---8971910472
9482517360
8892581325

Thursday, April 28, 2011

Monday, April 18, 2011

മലയാളഭാഷാപഠനക്ളാസ്സ്‌

ആധുനികജീവിതത്തിന്റെ സംത്രാസത്തിൽ മലയാളികളായ നമുക്കു നമ്മുടെ ഭാഷ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു പുതുതലമുറക്കു ഇന്നു നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരം തന്നെ അന്യമാവുന്നു. സംസ്ക്കാരത്തേയും ഭാഷയേയും കാവ്യപാരമ്പര്യത്തേയും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യവുമായി“ ധ്വനി”വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാളഭാഷാപഠനക്ളാസ്സ്‌ ആരംഭിക്കുന്നു. അക്ഷര മാലയിലൂടേയും, പഴംചൊല്ലുകളിലൂടേയും, ലോകോക്തികളിലൂടേയും കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളിലൂടേയും കവിതകളുലൂടെയും നമ്മുടെ ഭാഷയെ അടുത്തറിയുവാ നുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്കു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.ഏപ്രിൽ---27 നു രാവിലെ ജലഹള്ളി ശബരിനഗറിൽ വെച്ചു പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും, സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ “സുധാകരൻ രാമന്തളി” മലയാളഭാഷാപഠനക്ളാസ്സ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്മയുടെ പ്രകാശവഴികളിലേക്കു ജനങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നതാണ്‌ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ധ്വനി നയിക്കുന്ന ഈ അക്ഷരയാത്ര യിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം...........................

Monday, April 11, 2011

ധ്വനിയുടെ അർത്ഥവിന്യാസങ്ങൾ

ധ്വനിയുടെ അർത്ഥവിന്യാസങ്ങൾ


ലക്ഷ്യം------സമത്വം,സ്വാതന്ത്ര്യം,സാഹോദര്യം


പ്രവർത്തനം-------സ്ത്രീക്കു നേരേയുള്ള അക്രമങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ, വിവേചനങ്ങൾ, അസമത്വങ്ങൾ, അവകാശനിഷേധങ്ങൾ,അടിച്ചമർത്തലുകൾ തുടങ്ങിയവക്കെതിരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തികുക, സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ,പൗരവകാശങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വവികസനം,സ്വത്വ നിർമ്മിതി എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ വൈജ്ഞാനികവും ശാക്തികവും, വീക്ഷണപരവുമായ സ്രോതസ്സായി വർത്തിക്കുക. തലമുറകളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പെണ്മനസ്സുകളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും, സൗന്ദര്യവും, ശക്തിയും, ചൈതന്യവും, ധൈര്യവും, സ്ഥൈര്യവും ഉണർത്തി ഉണ്മയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രാപ്തയാക്കുക. നിലനില്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹികവും,സാംസ്ക്കാരികവുമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധനിലപാടുകളെ നേരിടാൻ ബൗദ്ധികവും, ശാക്തികവുമായി സ്ത്രീകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. സ്ത്രീ പക്ഷചിന്ത വളരുന്നതിന്നുതകുന്ന പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുക, പെൺചിന്തയുടെ പക്ഷത്തേക്ക്‌ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ അടുപ്പിക്കുക,


സ്ത്രീ അബലയാണ്‌ ,അനുസരിക്കാനും വിധേയയാകാനും മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ്‌, സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വമോ, ചിന്തയോ ഇല്ലാത്തവളാണ്‌, പുരുഷന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം ലൈഗീക ഉപഭോഗവസ്തുവാണ്‌ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹമനസ്സിലാഴ്ന്നിറങ്ങിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധധാരണകളുടെ തായ്‌ വേരു മുറിക്കാതെ പെണ്ണിന്‌ മുന്നേറ്റമില്ല. കായികവും ,ധൈഷണികവുമായ രംഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമോ വ്യതിരിക്തതയോ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുറവോ ദൗർബല്യമോ സ്ത്രീക്ക്‌ ഇല്ലാ എന്ന ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത പെൺധാരയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരിക.


നമ്മുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകരായ നീതിപീഠങ്ങൾ , ഭരണനിർവഹണം (രാഷ്ട്രീയം)ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം,മാധ്യമങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ എല്ലാ രംഗത്തേക്കും സ്ത്രീ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന്‌ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളും സ്ത്രീക്ക്‌ അനുഭാവചിന്തകളും സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. സ്ത്രീ വിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃതബിന്ദു കേവലം പുരുഷനല്ലെന്നും സ്ത്രീയും പുരുഷനുമടങ്ങുന്ന സമൂഹമാണെന്നും ,മൂലധനാധിഷ്ഠിത സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികഖടനയിലുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥിതിയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും ചൂഷണത്തിനും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു അവശവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുക. സ്ത്രീയുടെ പ്രശനങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട്‌ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ മാത്രമായി പരിഹാരമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ സ്ത്രീപുരുഷസമത്വവും, സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യവും മതനിരപേക്ഷവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ഒരു സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്‌ ,അവശതയനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായും കൈകോർത്തുകൊണ്ട്‌ വിവിധതലങ്ങളിലുള്ള സമാനചിന്താഗതിക്കാരുമായി വ്യക്തികളുമായും, സംഘങ്ങളുമായും ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും നടത്തി സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ പടവുകൾ ഉറച്ച കാല്വെപ്പുകളോടെ കയറുക. പെണ്ണായിപ്പിറന്നത്‌ കണ്ണീരു കുടിക്കാനല്ലെന്നും അഭിമാനത്തോടെ മൂല്യബോധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്‌ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുമാണെന്ന്‌ ഞങ്ങൾ നിരഹങ്കാരം ഉല്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിഗന്തങ്ങളെ നടുക്കാനല്ല, ദൈന്യത്തെ ഉണർത്താനാണ്‌` “ധ്വനി”

Sunday, April 10, 2011

ഏപ്രിൽ---10 ന്‌ ഡോക്ടർ ശ്രീ.കെ.രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഹോമിയോ സൗജന്യപരിശോധനാക്യാമ്പ്‌